Mijn visie is gebaseerd op de contextuele benadering. De kern daarvan is: een mens is altijd een mens in relaties. Zowel in het verleden, in het heden, als ook in de toekomst. We leven in verbondenheid met anderen. Allerlei levensvragen hebben vaak een link met wat door generaties heen gegeven en ontvangen wordt.

Daarnaast leef en werk ik vanuit een christelijke levensovertuiging. Ik geloof dat er hoop is voor alle mensen en dat ieder mens geroepen is om op een gezonde manier in relaties te leven – om lief te hebben en zelf liefde te ontvangen.

Mijn geloof in God als Vader, Zijn zoon Jezus als mijn Verlosser, en de Heilige Geest als Helper en Trooster is voor mij de basis van mijn leven, daarin vind ik mijn kracht. Het is dus ook van grote invloed op de manier waarop ik coach. Dit wil zeker niet zeggen dat jij hier precies zo over moet denken! Ook al heb jij een negatief beeld van God, denk jij er helemaal anders over, twijfel je, of weet je niet of en welke rol God in jouw leven speelt, je bent van harte welkom! Bij coaching gaat het om jou dus jij mag bepalen in hoeverre dit wel of misschien wel helemaal niet ter sprake komt. Ik respecteer daarin jouw keuze.