Ik ben Jolies van der Kamp, geboren in 1970. Ik woon in de buurtschap Haerst, precies op de grens tussen Zwolle en Hasselt. In 1991 ben ik getrouwd en samen hebben we vier inmiddels volwassen kinderen, vier schoonkinderen en mogen we genieten van drie prachtige kleinkinderen.

Ik word helemaal blij van de lente, met de geuren, kleuren, geluiden en temperaturen die daarbij horen…

Ik houd o.a. van lezen en mezelf ontwikkelen. Verder kan ik erg genieten van contacten met andere mensen (al vind ik het ook heerlijk om alleen te zijn), en word ik helemaal blij van de lente, met de geuren, kleuren, geluiden en temperaturen die daarbij horen. Heerlijk om dan buiten te zijn.

JO-EL Coaching & Time-out is vanuit mijn passie ontstaan. Een passie die ik ontdekte toen ik zelf in therapie was. Mijn eigen levenservaringen hebben er aan bijgedragen dat ik mijn hart ben gaan volgen.  

Ik ontdekte steeds meer dat het contact met mensen, een luisterend oor bieden, kijken naar wat de ander bezighoudt en de vraag ‘hoe komt het dat men doet zoals men doet?’ mij telkens weer boeit en echt mijn interesse heeft.

Jarenlang ben ik thuisblijfmoeder geweest en leek ik verder geen ambities te hebben. Eigenlijk wist ik niet eens goed wie ik was en al helemaal niet wat ik wilde.

In 2011 kwam de cursus Persoonlijke Ontwikkeling van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, op mijn pad. Tijdens deze cursus begon ik pas te ontdekken wie ik eigenlijk ben en vooral ook mág zijn.

In het eerste jaar werden er veel confronterende thema’s uit mijn eigen leven zichtbaar en werd duidelijk dat er nog wel wat moest gebeuren voordat mijn leven in balans was.

Ik ontdekte eveneens hoe leuk ik het vond om naast de zorg voor mijn gezin en alle leuke en minder leuke dingen die daarbij hoorden, vooral óók andere dingen te ontdekken en te leren. Het smaakte naar meer, en daarom besloot ik in 2012 de vier jarige cursus van Koinonia – Contextueel Pastoraat te gaan doen.

In het eerste jaar werden er veel confronterende thema’s uit mijn eigen leven zichtbaar en werd duidelijk dat er nog wel wat moest gebeuren voordat mijn leven in balans was. Daarom besloot ik na dat eerste jaar niet door te gaan naar het tweede jaar, maar eerst in therapie te gaan. Na twee jaar pauze heb ik de cursus in 2015 weer opgepakt en uiteindelijk afgerond met een scriptie.

Daarna heb ik zowel de Basis Coachopleiding (2019) als de Senior Coachopleiding (2021) van TotalBalance afgerond, en heb ik bij Civas een paar cursussen over Zelfontwikkeling, HSP, ACT, RET, en Innerlijk kind therapie gedaan. En in september 2021 ben ik begonnen met de Basisopleiding tot Christelijk Ervaringsgericht Hulpverlener bij Spectrum in Hattem.

En net als bij het coachen, wil ik me steeds meer leren afstemmen op God – wat wil Hij dat ik doe?

Omdat ik het coachen serieus neem, en de vrouwen die daarvoor bij mij komen zo goed mogelijk wil kunnen begeleiden en ondersteunen, vind ik het heel belangrijk om me te blíjven ontwikkelen door middel van opleidingen, cursussen, boeken lezen, etc. Maar ik vind het ook leuk en geniet van alles wat ik lees en leer. Ik maak daarom ook met veel plezier deel uit van een intervisiegroep en volg met enige regelmaat supervisie.

De honger blijft, en er is nog veel meer dat ik wel zou willen doen en leren, maar niet alles kan, of kan tegelijk. Daarbij wil ik me net als bij het coachen, steeds meer leren afstemmen op God – wat wil Hij dat ik doe?  

Het is mijn verlangen dat zij tot bloei mogen komen en vrucht gaan dragen tot eer van onze Schepper

Het is voor mij een spannende, maar prachtige uitdaging om vrouwen te coachen en samen met hen op zoek te gaan naar hun passies en dromen. Ik wil er graag voor hen zijn en hen ondersteunen tijdens deze zoektocht. Het is mijn verlangen dat daardoor patronen worden doorbroken en klachten gaan verminderen, zodat zij tot bloei mogen komen en vrucht gaan dragen tot eer van onze Schepper.

Woorden die bij mij passen zijn: betrokken, betrouwbaar, empathisch, doorzetter, luisterend, vrijgevig, en zonder oordeel. Denk je dat dit bij jou past? Dan wil ik je graag ontmoeten. Je bent van harte welkom!

Klik hier om een afspraak te maken.

 

Visie

Mijn visie is gebaseerd op de contextuele benadering. De kern daarvan is: een mens is altijd een mens in relaties. Zowel in het verleden, in het heden, als ook in de toekomst. We leven in verbondenheid met anderen. Allerlei levensvragen hebben vaak een link met wat door generaties heen gegeven en ontvangen wordt.

Daarnaast leef en werk ik vanuit een christelijke levensovertuiging. Ik geloof dat er hoop is voor alle mensen en dat ieder mens geroepen is om op een gezonde manier in relaties te leven – om lief te hebben en zelf liefde te ontvangen.

Mijn geloof in God als Vader, Zijn zoon Jezus als mijn Verlosser, en de Heilige Geest als Helper en Trooster, is voor mij de basis van mijn leven, daarin vind ik mijn kracht. Het is dus ook van grote invloed op de manier waarop ik coach. Dit wil zeker niet zeggen dat jij hier precies zo over moet denken! Ook al heb jij een negatief beeld van God, denk jij er helemaal anders over, twijfel je, of weet je niet of en welke rol God in jouw leven speelt, je bent van harte welkom! Bij coaching gaat het om jou dus jij mag bepalen in hoeverre dit wel of misschien wel helemaal niet ter sprake komt. Ik respecteer daarin jouw keuze.

 

JO-EL

Mensen vragen mij wel eens “waar staat ‘JO-EL’ eigenlijk voor, wat is de betekenis?” En dat wil ik graag vertellen.

Ik ben lang aan het nadenken geweest over een praktijknaam: ik wilde graag een unieke naam met liefst ook een betekenis. Veel mooie ideeën zijn de revue gepasseerd, maar alles wat ik bedacht was al op een of andere manier ergens in gebruik. Zelfs mijn eigen redelijk unieke roepnaam viel af, en om mijn naam voluit te gebruiken was voor mij geen optie.

Totdat het idee om iets met lettergrepen te gaan doen voorbij kwam. En zo is JO-EL ontstaan – de eerste lettergrepen van mijn beide voornamen: Johanna Elizabeth.

JO-EL spreek je uit als Joël. Joël is een Hebreeuwse naam. En wat ik daarvan zo mooi vind is de betekenis. Joël betekent namelijk ‘De HEER is God’.

Toen ik dat las zong er direct een psalmversje door mijn hoofd. Een psalmversje dat ik als kind al geleerd had: “De HEER is God erkent Zijn macht, Hij schiep ons door Zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, Zijn volk de schapen die Hij weidt.” Dit is vers 2 uit de berijmde versie van Psalm 100.

En dat is ook mijn belijdenis: De HEER is God, Almachtig God. Hij is de Schepper van hemel en aarde – van alles en iedereen.

Maar Hij is en wil ook onze Vader zijn. Hij is vol Liefde. Hij zorgt en laat nooit los – Hij houdt mij voor eeuwig in Zijn sterke handen. En Hij leidt mij elke dag.

En dat is mijn verlangen: mij door Hem láten leiden, zodat Hij ook in het coachen door mij heen kan werken, en Zijn grote Liefde zichtbaar en doorgegeven wordt.

“De HEER is goed, Zijn Liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht op geslacht.” (Psalm 100).