Omdat ik vind dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om een coachtraject te kunnen volgen wanneer dat nodig is, en de kosten daarvan nooit een belemmering zouden mogen zijn, hanteer ik geen vaste tarieven. Een indicatie is op aanvraag te verkrijgen via het contactformulier dat je hier kunt vinden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cereals-100263_1920-1-500x311.jpg

Ik wil jou de ruimte bieden om aan te geven wat voor jou haalbaar is wanneer de kosten voor jou niet op te brengen zijn. Voel je niet bezwaard om dit aan te geven, want daar gaan we samen echt wel uitkomen.

Een eerste kennismakingsgesprek zal ongeveer een half uur duren, en is vrijblijvend en sowieso kosteloos. Dat kan eventueel ook per telefoon.

Wanneer je besluit om een coachtraject te starten volgt er een intakegesprek. Als we het snel eens zijn kan dat vaak al aansluitend op de kennismaking. Deze wordt gerekend als eerste coachsessie met het afgesproken tarief. Je ontvangt één keer per maand een factuur.

Het aantal sessies is moeilijk van te voren te bepalen omdat coachen maatwerk is, iedereen is anders. Tijdens ons kennismakingsgesprek kunnen we een schatting maken van wat nodig zal kunnen zijn.